WLT-01 - 三原穗花2016年番号 早漏G乳妻 ご無沙汰お

WLT-01 - 三原穗花2016年番号 早漏G乳妻 ご無沙汰お

近代莫举其名,若无陈氏珍秘,则山严屋壁,沦毁几何?受邪虽重,反无发热、苔刺、烦渴等症。

然当其紫陷时,不过一二剂痘立起,及至黑陷则受毒已深,虽用此等大剂,亦不过十救一二。治法惟费氏必胜汤最力大而效速,其次余氏清温败毒饮、梁氏十全苦寒救补汤,均可酌用。

如兼呕恶,当留半夏,加竹茹以和胃;如兼咳嗽,加旋复花、甜杏仁以降气;如兼虚火上冒、目赤颧红、大渴烦躁、呕恶不纳者,亦宜金水六君煎加麦冬、代赭之类,养阴镇逆。喉咙【注】喉咙者,喉也,肺之系也。

程钟龄所谓尝用参附煎膏,日服数两,而救阳微将脱之症;参麦煎膏,服至数两,而救津液将枯之症;随时处治,往往有功是也。神多困倦,或反烦躁。

从上廉穴上行一寸,锐肉之端,按之肉起,手三里穴也。二、辨其受之异风寒从表入里,自皮毛而肌腠、而筋骨、而胸膈胃肠,一层渐深一层,不能越此入彼,故汗不厌早,下不厌迟,为散为和,浅深毫不可紊。

其脉无力者,热主散漫,散漫则脉软,非比寒主收敛而脉紧也。 惟伏邪火毒太甚,骤发即下纯红、纯紫恶血,或兼见舌燥、谵妄诸症者,黄连、大黄、犀角、鲜地,又在所急,不可拘此论也。

Leave a Reply